بازگشت وجه رزرونت

با توجه به خدماتی بودن سایت رزرونت در حوزه نوبت دهی آنلاین و عدم وجود محصول آنلاین و فیزیکی برای مرجوع شدن توسط کاربر در صورت واریز وجه توسط کاربر و انتخاب خدمات برای هر پلن نوبت دهی امکان استرداد وجه وجود نخواهد داشت.